Hem

www.dpconsulting.se

AddressDecisive Point Consulting AB Mästergatan 7 745 37 Enköping Sweden

Decisive Point Consulting AB är ett företag med säte i Enköping, Sveriges närmaste stad.


Företagets verksamhet består kortfattat av att leda och delta i komplexa systemprojekt samt att vara ett stöd vid framtagande av nya funktioner och system för den enskilda funktionen till hela systemkedjan.


Företagets logotype Decisive Point är ett militäroperationellt begrepp som symboliserar ett målinriktat engagemang i allt företaget åtar sig.


Företaget har kompetens och erfarenhet inom följande områden:

 • Projektledning
 • Systemarbete och systemutformning
 • Tekniskt stöd inom IT
 • Utbildningskoordinering
 • Tekniska utredningar
 • Organisations-, projekt- och ledarskapsutveckling
 • Dokumentation, kravhantering och kravsepcifikation
 • ILS, underhålls- och driftkoncept
 • Ekonomistyrning och redovisning
 • Systemsäkerhet
 • IT-Säkerhet


Decisive Point Consulting AB anlitar du för företagets och dess anställdas goda renommé och dess förmåga att med hög kvalité möta dina behov och önskemål av ett effektivt och utvecklande ledarskap.

Decisive Point Consulting AB